Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens


AdresIndien u nee heeft gekozen, dan moet u een zorgpas of polisblad van uw eigen verzekering meenemen naar Westflex .

Talenkennis


WerkervaringenOpleidingen


Allergieën

Vul onderstaande vragenlijst in zodat wij bij het plaatsen rekening kunnen houden met eventuele allergieën. Vul de lijst geheel naar waarheid in.

Hoe heeft u ons gevonden?


Verklaring van de werkzoekende:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Westflex deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Westflex Peroneelsdiensten BV gevestigd te De Lier en gelieerde bedrijven voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik verleen toestemming dat mijn gegevens 1 jaar bewaard blijven ten behoeve van het wervingsproces.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;
  • Mocht tijdens de selectie procedure blijken dat we geen gebruik zullen maken van uw inschrijving dan zullen uw gegevens worden verwijdert.