Formularz rejestracyjny

Informacje osobiste


Registration adressJeśli wybrał/-a Pan/Pani nie, wówczas musi Pan/Pani przynieść do Westflex kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub polisę ubezpieczeniową własnego ubezpieczenia.

Znajomość językὁw obcych


Doświadczenie zawodoweWykształcenie


Alergie

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety abyśmy mogli lepiej przygotować się na przyjęcie osób z alergiami. Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z prawdą:

Jak nas znalazłeś?


Oświadczenie osoby poszukującej pracy:

· Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dobrowolnie podane. Agencja Westflex potrzebuje tych informacji w celu wyszukania najodpowiedniejszej oferty pracy (tymczasowej).· Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Westfex personeelsdiensten BV i spółki powiązane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym udzielanie tych informacji dla potencjalnych pracodawcὁw, teraz i w przyszłości.· Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych przez 1 rok w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.· Zdaję sobie sprawę z moich praw do wydania e-mailem lub pisemna instrukcją polecenia zawieszenia procesu rekrutacji i zniszczenia moich danych osobowych.· Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.· Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania (tymczasowego) zatrudnienia.· Jeżeli podczas procedury selekcyjnej nie bedziemy korzystać z formularza zgłoszeniowego Twoje dane zostana usunięte. Otrzymasz w tej sprawie e-mail z informacją. Zgadzam się z powyższymi warunkami.